Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2001

Τα Σπορόφυτα Βασιλικών από το έτος 2007 έχουν ενσωματώσει στη παραγωγή των σποροφύτων σύστημα πιστοποίησης ποιότητας κατά ISO 9001 : 2000. Η διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου γίνεται σε συνεργασία με την εταιρία WCS World Certification Services με βάση τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές.
Η πρωτοπορία εφαρμογής της μεθόδου και η τετραετής εμπειρία μας έχουν ήδη αναδείξει τα ουσιαστικά οφέλη στο επίπεδο της παραγωγής. Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έχουν καταγραφεί και έχουν οριστεί τα πρότυπα ποιότητας γεγονός που περέχει στο τμήμα παραγωγής τη δυνατότητα απόλυτου ελέγχου και τη διενέργεια των απαιτούμενων χειρισμών. Ταυτόχρονα τα παραγόμενα προϊόντα που απευθύνονται σε ομάδες παραγωγών ή σε μεμονωμένους παραγωγούς  που επιθυμούν να πιστοποιήσουν το τελικό προϊόν, φέρουν ήδη τη πιστοποίηση μέχρι την εγκατάσταση τους στην τελική τους θέση.