Η χρήση συμπληρωματικού φωτισμού LED είναι ευρέως διαδεδομένη ιδιαίτερα σε θερμοκήπια της Βόρειας Ευρώπης καθώς δίνουν την δυνατότητα να παρέχουν στο φυτό την απαιτούμενη ακτινοβολία ώστε να βελτιωθεί η ανάπτυξη του σε όλες τις εποχές. Εν αντίθεση η χρήση τους στα θερμοκήπια την Μεσογείου δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Ωστόσο μελέτες που διεξήχθησαν σε υδροπονικό θερμοκήπιο στην Ιταλία έδειξαν ότι η χρήση συμπληρωματικού φωτισμού LED στην παραγωγή τομάτας σε υδροπονικό θερμοκήπιο βελτίωσε την παραγωγή αυξάνοντας το βάρος και τις διαστάσεις του καρπού.

Η χρήση του φωτισμού LED επιτάχυνε την ωρίμανση των καρπών τομάτας κατά μία εβδομάδα σε σχέση με καλλιέργειες οπού δεν έγινε χρήση φωτισμού LED γεγονός που επέφερε συνολική αύξηση της παραγωγής κατά 16%.

Πηγή: agravia.gr