Η εταιρία μας

Η εντατικοποίηση της ελληνικής γεωργίας και η διαρκώς αυξανόμενη τάση των παραγωγών να χρησιμοποιούν σπορόφυτα, οδήγησαν τον Νίκο Αλεξιού και την Αθηνά Σαρακατσιάνου στην ίδρυση της εταιρίας ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (2000) με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς των Βασιλικών. Τα Σπορόφυτα Βασιλικών έχοντας σαν στόχο την παραγωγή αξιόπιστων και υγειών σποροφύτων δεν άργησαν να μετατραπούν από εταιρία τοπικού χαρακτήρα σε μία εταιρία πανελλαδικής εμβέλειας. Μεγάλη ήταν και είναι η συνεισφορά των κατατόπους συνεργαζόμενων γεωπόνων και παραγωγών, οι οποίοι με την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξη τους βοήθησαν στην επίτευξη της προσπάθειας αυτής.

Τα Σπορόφυτα Βασιλικών ακολουθώντας το επιχειρηματικό τους πλάνο προχώρησαν σε τέσσερις διαδοχικές και προγραμματισμένες επεκτάσεις (2001, 2003, 2005, 2007) με σκοπό να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Ταυτόχρονα, επένδυσαν σε αυτοματισμούς και σύγχρονο εξοπλισμό οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα στη μονάδα, με το τεχνολογικό πλεονέκτημα που διαθέτει, να παράγει αξιόπιστα και υγιή σπορόφυτα που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις των πελατών και της αγοράς. Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα κεφάλαια για τα Σπορόφυτα Βασιλικών. Η εταιρία διατηρεί στις τάξεις εξειδικευμένο προσωπικό (γεωπόνους, τεχνικούς, υπαλλήλους γραφείου, εργατικό δυναμικό) οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο. Τα στελέχη της επιχείρησης και το εργατικό δυναμικό βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους, η οποία σε συνδιασμό με την εξειδίκευση των εργασιών αποτελεί έναν απο τους βασικούς γνώμονες ανάπτυξης και βελτίωσης της θέσης της εταιρίας.