Η σκίαση του θερμοκήπιο είναι ένας αποδοτικός τρόπος δημιουργίας των βέλτιστών συνθηκών για να την ανάπτυξη του φυτού και για την βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας των καρπών σε θερμές περιοχές με υψηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας.

Σκίαση Θερμοκηπίων

Ο συνδυασμός κάποιας μεθόδου σκίασης με σωστό εξαερισμό ή/και με  δροσισμό έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην διατήρηση των απαραίτητων για την ανάπτυξη του φυτού συνθηκών εντός του θερμοκηπίου. Αυτό κατά συνέπεια μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και νερού και αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα.

Σε θερμές λοιπόν περιοχές, ο συνδυασμός σκίασης με ένα σύστημα δροσισμού μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία του θερμοκηπίου από 5-10 ℃ σε σχέση με την εξωτερική ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την σχετική υγρασία κατά 15-20%.

Οι βασικοί μέθοδοι σκίασης θερμοκηπίων είναι το παραδοσιακό βάψιμο του θερμοκηπίου, τα πλαστικά δίχτυα και οι κουρτίνες σκίασης.

Πηγή: agravia.gr