Εγκαταστάσεις

image

Τοποθετημένες στην Αγία Παρασκευή (Θέρμη – Θεσσαλονίκης), οι εγκαταστάσεις αποτελούν το στολίδι της εταιρίας μας. Ένα υπερσύγχρονο δίκτυο δομών, που απαρτίζεται από 35 στρέμματα θερμοκηπιακών μονάδων (βασική μονάδα παραγωγής), 5 στρέμματα διχτυοκηπίων, αποθηκευτικές μονάδες με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές, 4 θάλαμούς προβλάστησης, συστήματα σποράς, θέρμανσης, άρδευσης, φυτοπροστασίας και θρέψης, καθώς και τα κεντρικά γραφεία διοίκησης.

Παράλληλα, διατηρούμε 4.000 στρέμματα παραγωγής μαλακών και σκληρών σιτηρών, καθώς και συστήματα σποροπαραγωγής σιτηρών, εμβαπτισμού σπόρων και συσκευασίας.

Επενδύοντας, διαχρονικά, μεγάλα κεφάλαια στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας, στοχεύουμε στην καινοτομία και ακολουθούμε, πιστά, κάθε εξέλιξη στο χώρο της γεωπονίας. Στόχος αυτής της προσπάθειας, είναι η δημιουργία πιστοποιημένων, υγιών και ικανών σπορόφυτων, κατάλληλων, πάντα, να προσδώσουν μεγάλες σοδειές.

image
image
image
image